Home » Benelux Scientific » Zeta Potentiaal

Zeta Potentiaal

Advertisements

 Oppervlakte- en deeltjeskarakterisering » Zeta potentiaal

Deeltjes in een colloidale suspensie of emulsie hebben meestal een elektrische lading. Deze lading is vaker negatief dan positief en kan door een groot aantal oorzaken ontstaan.

Soms bevat het oppervlak van de deeltjes bepaalde chemische groepen die kunnen ioniseren om zo een geladen oppervlak te creeren. Anderzijds kan het oppervlak soms ook bij voorkeur bepaalde ionen met een bepaalde lading adsorberen ten koste van ionen met een tegengestelde lading.

De hoeveelheid lading op het oppervlak van een deeltje bepaalt in belangrijke mate eigenschappen zoals de stabiliteit van de suspensie of emulsie.

De Zetaprobe is de meest gebruikersvriendelijke en nauwkeurige Zeta Potentiaal analyzer, die op dit moment beschikbaar is. Emulsies en suspensies kunnen worden gemeten zonder verdunning of monstervoorbereiding tot concentraties van 70% (v/v). Zelfs directe meting van pasta’s, gels, cement en andere moeilijke materialen zijn mogelijk.

Bij traditionele karakteriseringtechnieken moet monsterverdunning en monstervoorbereiding plaatsvinden, waardoor de methode vaak erg tijdrovend en bovenal foutgevoelig is. De gepatenteerde multi-frequentie elektro-acoustische technologie elimineert dit soort problemen. De Zetaprobe meet Zeta Potentiaal direct onder de werkelijke condities.

De Zetaprobe heeft een compacte design en een ingebouwde titratie-unit, dip-probe en software wizards. De automatische titratie-unit biedt de mogelijkheid om zeer snel het iso-elektrische punt of optimale hoeveelheid dispergeermiddel te bepalen.

De Zetaprobe biedt vele voordelen die niet terug te vinden zijn in andere analyzers zoals de automatische correctie voor deeltjesgrootte en “double layer distortion”.

Gemeten parameters:

  • Zeta Potentiaal
  • Dynamische mobiliteit
  • Geleidbaarheid
  • pH
  • Temperatuur
  • Isoelectrisch punt (IEP)

This text was reproduced under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License; additional terms may apply. See Terms of use for details.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: